Trong giao dịch, hai thuật ngữ chiến thuật và chiến lược không được sử dụng đúng và chúng thường bị lẫn lộn với nhau. Chiến thuật giao dịch là phương tiện thực tế được sử dụng để đạt được một mục đích hoặc mục tiêu cụ thể, nhưng chiến lược giao dịch là kế hoạch tổng thể kết hợp nhiều chiến thuật khác nhau lại với nhau để đạt được mục tiêu tổng thể của báo cáo lãi lỗ của bạn trong một thời gian dài hơn. Một chiến lược liên quan đến việc kết hợp tất cả các động lực phức tạp của một hệ thống giao dịch và cấu trúc ra quyết định hướng dẫn thực hiện chiến thuật của một kế hoạch giao dịch.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro.Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người.