මේ Link එකෙන් ගිහින් Xm account එකක් හැදුවොත් පමණක් නොමිලේ 30$, මාසිකව ඔබට මගෙන් මුදල් තෑගි සහ සුපිරිම, හොඳම trading සිග්නල් නොමිලේ ඔබට Lifetime ලැබේ.. ( Xm register Link) – https://bit.ly/2ZIiPAJ

2023 අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ මගේ Telegram signal channel එකේ සිටිනා,, එක් වරක් හෝ Xm එකට withdraw හෝ deposit ‍යන දෙකෙන් එකක් කරපු අයගෙන් සහ අප්‍රේල් මාසය තුළ trade කරපු අයගෙන් මේ මාසයෙ 24$ක equity බැඟින් 120$ක equity හිමි, පස් දෙනා පහළින්

62521436
62763634
81359060
84141895
62946346

මෙම පස්දෙනා මට inbox මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න..සතියක් ඇතුළත

අපගේ Xm Whatsapp group Link එක – https://chat.whatsapp.com/Fq75HGiY7Fd…

Group එක FULL නම්,, මෙම whatsapp group එකට join වන්න – https://chat.whatsapp.com/Ddzh7C3EpDM…

ගෲප් එක FULL නම්,, මේ whatsapp group එකට ජොයින් වන්න – https://chat.whatsapp.com/JHc0rhooH2F…

අපගේ telegram group එකේ Link එක – https://t.me/+kuPwJLJI8yM2YzQ9

My number – 0763493892