මේ Link එකෙන් ගිහින් Xm account එකක් හැදුවොත් පමණක් නොමිලේ 30$, මාසිකව මුදල් තෑගි සහ සුපිරිම, හොඳම trading සිග්නල් නොමිලේ ඔබට ලැබේ.. ( Xm register Link) – https://bit.ly/2ZIiPAJ

2023 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි, මගේ Telegram signal channel එකේ සිටිනා,, එක් වරක් හෝ Xm එකට withdraw හෝ deposit ‍යන දෙකෙන් එකක් කරපු අයගෙන්, මේ මාසයෙ 24$ක equity බැඟින් 120$ක equity හිමි, පස් දෙනා පහළින්

45368941
33319884
84484058
67910157
84414670

මෙම පස්දෙනා මට inbox මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න..සතියක් ඇතුළත

අපගේ Xm Whatsapp group Link එක – https://chat.whatsapp.com/Fq75HGiY7Fd…

Group එක FULL නම්,, මෙම whatsapp group එකට join වන්න – https://chat.whatsapp.com/Ddzh7C3EpDM…

ගෲප් එක FULL නම්,, මේ whatsapp group එකට ජොයින් වන්න – https://chat.whatsapp.com/JHc0rhooH2F…

අපගේ telegram group එකේ Link එක – https://t.me/+kuPwJLJI8yM2YzQ9

My number – 0763493892