วิดีโอนี้มีไว้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ ไม่ใช่คำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการเงิน และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ชี้นำเพื่อให้ลงทุนตามแต่อย่างใด การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน ในการลงทุนผู้ลงทุนควรทราบถึงระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่ลงทุน และต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

#GOLD #investment #forex #LISA #Titangold
Twitter @TitanGoldTrader